ชื่อ - นามสกุล :นางมาลี เจียวก๊ก
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :flower-mj@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสอ.เมืองกระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม :