ชื่อ - นามสกุล :นางรติกร บัวแก้ว
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :rassikran@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสอ.เมืองกระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม :