ชื่อ - นามสกุล :นายไพโรจน์ ชูรักษ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :rose.lookmr@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสอ.เมืองกระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม :