ชื่อ - นามสกุล :นายธนากร ชดช้อย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :tana.ch43@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสอ.เมืองกระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม :