ชื่อ - นามสกุล :นายอิสสรา วีระสกุล
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ผอ.รพ.สต.บ้านสองแพรก
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :itsara510@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : รพ.สต.บ้านสองแพรก
หน้าที่ในกลุ่ม :