ชื่อ - นามสกุล :นายภิญโญ ธารางกูร
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :pinyotarangkon@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สสอ.เมืองกระบี่
หน้าที่ในกลุ่ม : สาธารณสุขอำเภอ